Forskningsetik & bioetik

Vi är en mångvetenskaplig grupp som arbetar med etiska, juridiska och sociala aspekter av forskning.

Vård, etik och livsavgörande beslut

När en patient med hjärtstopp upptäcks ska hjärt- lungräddning startas inom 60 sekunder. Ibland när patienter är svårt sjuka fattar läkare beslut om att inte återuppliva en patient ifall hjärtat stannar. Då är det viktigt att beslutet kommunicerats tydligt till den sjukvårdspersonal som är först på plats. Läs vad Mona Pettersson har att säga om beslut som ofta fattas för sent, är otydliga och dokumenteras otillräckligt. 

Läs hela intervjun