Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Biobank Perspectives

Nyhetsbrev från CRB och BBMRI.se om aktuella etiska och juridiska frågor som rör biobanks- och registerforskning.

Senaste numret av Biobank Perspectives

Vi lever i ett globalt samhälle där flera aktörer är med och reglerar både forskning och tjänster som riktar sig till konsumenter. I det här numret av Biobank Perspectives kan du läsa om de juridiska aspekterna av genetiska tester som säljs direkt till konsumenter. Santa Slokenberga skriver om sin avhandling i juridik och hur Europarådet och EU interagerar med varandra och systemen i sina medlemsländer. Enligt henne kan man se det här området som ett test av de europeiska rättsordningarna. Ett test som visar att det behövs formella samarbeten och konvergens och att frågor som kan verka små kan föra med sig stora konsekvenser.

Vi följer också upp Anna-Sara Linds rapport från förra numrets om den svenska regeringens utredningar om den nya EU-regleringen om dataskydd. Här kan du läsa om vad som är på gång i utredningen om undantag för forskning. Vi är också glada att kunna berätta att en grupp forskare från universiteten i Oxford, Island, Oslo och Uppsala har fått ett anslag från Nordforsk för att hitta lösningar för styrningen av den cyberrymd av hälsodata som håller på att uppstå i och med att redan existerande data sätts samman och används för nya syften.

Ladda ner senaste numret

Prenumerera

Läs om vår ELSI-service

Redaktörer

Anna-Sara Lind, foto: Eval Holst
Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt
Josepine Fernow, foto: Staffan Claesson
Josepine Fernow, koordinator, CRB

Biobank Perspectives - Nyhetsbrev om etik och juridik