Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Forskning med relevans

CRB är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Vi vil vara relevanta. Därför letar vi efter nya forskningsfrågor i nära samarbete med kliniker och forskare.

Mångvetenskaplig forskning

Våra forskare har arbetat i många år med att undersöka de etiska, filosofiska och juridiska aspekterna av biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Vi arbetar i mångvetenskapliga projekt, ofta i samarbete med forskare på andra universitet, både i Sverige och utomlands.

Vi publicerar vår forskning i internationella peer-granskade tidskrifter och i böcker. Vi får våra projektidéer i nära samarbete med kliniker och andra forskare genom möten och samarbeten i internationella nätverk.

Neuroteknologi och direktkommunikation med hjärnan

Neurotechnology and direct brain communication, edited by Michele Farisco & Kathinka Evers

Välkommen till ett minisymposium om nya insikter och frågor om ansvar i kommunikationen med människor som inte kan tala, men ändå är kommunikativa

Både spädbarn och patienter med förändrad medvetandegrad är högintressanta för neurovetenskapen som med teknikens hjälp undersöker möjligheterna att kommunicera med dem. Vill du veta mer och diskutera de filosofiska, vetenskapliga, etiska och juridiska frågor som väcks är du varmt välkommen till en eftermiddag om direktkommunikation med hjärnan.

När: 6 oktober 2016 lö 13-17
Var: BMC, Husargatan 3, Uppsala, A1:111a

Läs mer och anmäl dig