Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Jobba hos oss!

CRB är en internationell månvetenskaplig forskningsmiljö med både unga och seniora forskare. Arbetsspråket är engelska. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att gästforska hos oss en längre eller kortare period. Alla tjänster (inklusive doktorandtjänster) annonseras på Uppsala universitets sidor för lediga jobb.

Universitetslektor i biomedicinsk etik

I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå inom ämnesområdet biomedicinsk etik samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Sista ansökningsdag den 31 januari 2017.

Läs mer och ansök

Frågor besvaras av Mats G. Hansson