Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

RADIO: Lyhörda experter bättre på att övertyga vaccinskeptiker

2015-11-06

Mydigheter och sjukvård behöver bli ödmjukare och mer lyhörda i sin kommunikation kring vaccin-biverkningar säger Jessica Nihlén Fahlquist i Vetenskapsradions veckomagasin. Avsnittet handlar om POTS, en sjukdom som ger hjärtklappning, yrsel, svimningar och värk och som misstänks ha samband med HPV-vaccination.

Läs mer och lyssna på Sveriges Radios webbplats: Lyhörda experter kan bättre övertyga vaccinskeptiker

Jessica Nihlén Fahlquist

Mer nyheter från CRB