Lek hjälper barn med cancer

2016-03-07

Barn är en särskilt utsatt grupp i vården. En pilotstudie har visat att föreställande lek kan hjälpa cancersjuka barn att kommunicera med läkare och sjuksköterskor. Nu startar ett treårigt projekt som ska undersöka om metoden kan öka barnens livskvalitet och välbefinnande.

Anna T. HöglundCancersjuka barn får sällan delta i beslut om sin vård och behandling och sjukvårdspersonalen är inte alltid överens om att det är bra för barn att vara involverade i sin egen vård. Anna T. Höglund, docent i etik och lektor på CRB har drivit ett pilotprojekt om föreställande lek tillsammans med kollegan Sara Holm som disputerat på en avhandling om barns smärta. Pilotprojektet har haft stöd från Barncancerfonden och enligt Anna T. Höglund visar resultaten att lekinterventionen fungerade bra och i flera fall fick den önskade effekten genom att öka barnens förmåga att kommunicera med personalen på sjukhuset.

Anna T. Höglund har nyligen fått 900 000 kronor från Barncancerfonden för att fortsätta arbetet. Nu börjar hon och Sara Holm arbetet med en fullskalig studie som ska undersöka om leken kan förbättra barnens välbefinnande och livskvalitet. De vill också undersöka om den här metoden gör det möjligt för barnen att utveckla sitt inflytande och sin repertoar av beteenden och känslor. Dessutom kommer de att studera hur kommunikationen i vårdsituationen påverkas.

Vill du veta mer? Läs intervju med Anna T. Höglund.

Av Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB