Jesús Parra Sáez

Jesús Parra Saés

Gästdoktorand

Jesús Parra Sáez har en kandidatexamen i filosofi och en masterexamen i modern filosofi från Universitetet i Murcia. För närvarande är han doktorand i tillämpad etikforskning vid samma universitet. Hans forskningsfokus är de etik-politiska problemen med bioteknologisk förbättring av människor. Under sin vistelse hos CRB kommer han att undersöka konsekvenserna av radikal utvidgning av mänskliga fysiska och kognitiva förmågor, förlängning av livet. Han kommer att undersöka vilka effekter radikal mänsklig förbättring på människans hjärna, sinne och identitet.

E-post: jesus.parra@um.es