Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Joanna Stjernschantz Forsberg

Joanna Stjernschantz Forsberg, Associerad forskare

Joanna Stjernschantz Forsberg

Fil dr. Medicinsk vetenskap
Associerad forskare

Joanna Stjernschantz Forsberg är associerad forskare. Hon försvarade sin avhandling om biobanksforskning hos oss i oktober 2012.

Epost joanna.forsberg@crb.uu.se

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport