Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Julia Inthorn

Julia Inthorn

PhD Philosophy
Associated Researcher

Juila Inthorn kom till CRB som gästforskare från Instutionen för medicinsk etik och historia på Göttingens medicinska universitetscentrum i februari 2014. Hennes besök finansierades av det den tyska akademinska utbytestjänsten DAAD.

Julia Inthorn ingår i projektet Mind the Risk och är associerad till CRB. För närvarande fokuserar hennes forsking på genetisk riskinformation och prekonceptionell genetisk screening. Hon är intresserad av genetiskt testning och screening, interkulturell bioetik och empirisk etik. Julia Inthorn har en master i matematik och en doktorsgrad i filosofi. Hon har också forskat om och publicerat på temat etiska dilemman i livet slut, makt och autonomi i biopolitik.

Email: julia.inthorn@crb.uu.se