Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Mona Pettersson

Mona Pettersson

Universitetsadjunkt
Doktorand

Mona Pettersson började sina doktorandstudier i september 2010. Hon är legitimerad sjuksköterska (1991), gymnasielärare (2002) och magister i medicinsk vetenskap (2008). Hon arbetar deltid som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet.

E-post: mona.pettersson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 88

Undervisning

Mona Pettersson undervisar på sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet.

Vård, etik och livsavgörande beslut

När en patient med hjärtstopp upptäcks ska hjärt- lungräddning startas inom 60 sekunder. Ibland när patienter är svårt sjuka fattar läkare beslut om att inte återuppliva en patient ifall hjärtat stannar. Då är det viktigt att beslutet kommunicerats tydligt till den sjukvårdspersonal som är först på plats. Läs vad Mona Pettersson har att säga om beslut som ofta fattas för sent, är otydliga och dokumenteras otillräckligt. 

Läs hela intervjun

Publikationer

  • Pettersson, Mona; Hedström, Mariann; Höglund, Anna T

    Ethical competence in DNR decisions: a qualitative study of Swedish physicians and nurses working in hematology and oncology care

    Ingår i BMC Medical Ethics, 2018.

  • Pettersson, Mona; Hedström, Mariann; Höglund, Anna T

    Striving for good nursing care: Nurses' experiences of do not resuscitate orders within oncology and hematology care

    Ingår i Nursing Ethics, s. 902-915, 2014.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten