Bioetik: Bygga förtroende

Biomedicinen utvecklas snabbt och ställer oss inför nya etiska frågor. Vi behöver tänka om och hitta nya koncept och sätt att se på livet.

Bioetik

Bioetik är ett mångvetenskapligt ämne som sträcker sig från vetenskap till sjukvård. Vi bidrar med kunskap om hur människor förstår allt från riskinformation till vårt medvetande.

En av de största utmaningarna för vetenskapen idag är att förstå den mänskliga hjärnan. Vi har arbetat med neroetik och neurofilosofi i många år och ingår i EU-flaggskeppsprojektet The Human Brain Project där vi är med och ansvarar för att de filosofiska och samhälleliga frågorna blir belysta ordentligt.

Vi arbetar också med riskkommunikation på olika sätt och driver ett sexårigt internationellt mångvetenskapligt projekt om hanteringen genetisk riskinformation med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Vi har nyligen avslutat ett projekt om hur media porträtterar syntetisk biologi. Andra frågor handlar om ojämlikhet i hälsa, integritetsfrågor i hälso- och sjukvården och vilken roll familjen spelar.