Neuroetik och neurofilosofi: Att förstå den mänskliga hjärnan

dekorativ bild

Neurovetenskaplig forskning och neuroteknologi väcker flera filosofiska, etiska, sociala och juridiska frågor. Neuroetiken ligger i gränslandet mellan hjärnvetenskap, medvetandefilosofi, praktisk filosofi, etik, psykologi och flera andra forskningsfält.  

På CRB arbetar vi med de här frågorna med tre olika fokus:

  • Neurobioetik: Vi använder etiska teorier och resonemang för att hantera de praktiska frågor som uppkommer inom forskning och klinisk verksamhet. Här tittar vi också på frågor kring hur forskningsresultat kommuniceras och hur neurovetenskapen tas emot.
  • Empirisk neuroetik: Vi använder empirisk data för att förstå teoretiska frågor, som till exempel vad som räknas som ett moraliskt resonemang, och praktiska frågor, som till exempel vem som egentligen är en moralisk aktör.
  • Begreppslig neuroetik: Vi använder begreppsanalys för att svara på frågor om (till exempel) hur neurovetenskaplig kunskap är konstruerad och varför empirisk kunskap om hjärnan kan vara relevant när vi undersöker filosofiska, sociala och etiska frågeställningar.

Läs om forskargruppen

TEORIUTVECKLING

Tillämpad forskning måste bygga på en teoretisk grund. Begreppsanalyser och ”fundamental” neuroetik skapar ett teoretiskt ramverk som kan användas för att analysera praktiska frågor, undersöka etiska och neurovetenskapliga begrepp. Det kan också hjälpa till att hantera frågeställningar som väcks av neurovetenskapliga fynd och undersöka hur de påverkar samhället.

TILLÄMPAD FORSKNING

Vi undersöker olika neurovetenskapliga tillämpningar och etiska bedömningar av neurovetenskaplig forskning. Just nu pågår två doktorandprojekt som bland annat handlar om hur vi kan använda oss av avbildningar av hjärnan för att förstå hur medvetandet fungerar hos människor som inte kan kommunicera med sitt beteende, och om upplevelsen av att inte vara vid medvetande, med fokus på apatiska barn.

Vi är också en del av EU:s flaggskeppsprojekt Human Brain Project där vi undersöker de etiska och sociala frågor som uppstår när man skapar en modell av den mänskliga hjärnan, till exempel genom simulering.

Läs om vår forskning

Se våra publikationer

Läs om våra samarbeten

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner vår rapport om Neuroetik