BBMRI.se - Biobanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden : Ethical and legal aspects

BBMRI.se is now Biobank Sweden. We are responsible for the ELSI help desk that deals with pressing ethical and legal questions rising from biobank related research. Visit biobanksverige.se to find out more! 

BBMRI.se was a national effort for efficient and automated collection of biological material. We were responsible for WP 7 that deals with pressing ethical and legal questions rising from biobank related research. 

There are a number of ethical and legal aspects of research conducted on human tissue samples that need to be addressed in a professional and constructive manner. The proposed new act on biobanks, existing laws on personal data and public access to information and secrecy, exert an influence on what can and can’t be done with biobanks and data. A major obstacle for researchers is that laws in part overlap, but provide slightly different answers to some questions and fail to address certain aspects of research activities. This poses major challenges for the scientific community in their strife to produce knowledge that can benefit patients

CRB's role in BBMRI.se - ELSI service

Our commitment in BBMRI.se included providing ELSI service to the research community. We are part of a larger network of people with expertise in different legal and ethical fields.

ELSI Services included:

  • Advice on specific ethical issues for researchers, for example how to interpret Swedish legislation on data protection or ethical review in relation to specific projects.
  • Investigations of ethical and legal issues associated with biobank and registry-based research. The results are published in reports and peer-reviewed publications.
  • Dissemination of research in bioethics and law to the research community through our Biobank Perspectives newsletter and the Ethics Blog.
  • Training on ELSI issues and research ethics.
  • Participation in research projects where we can assume responsibility for ELSI work packages and pa part of an integrated approach.
  • Providing preparatory material to help guide universities, research consortia and research funders in their dialogue with governmental agencies on referrals or policy documents.
  • Exchange of information and discussion with policy makers and the public, for example through the Ethics Blog (available both in English and Swedish).

Researchers

The ELSI Service was led by Mats G. Hansson at the Centre for Research Ethics and Bioethics (CRB) at Uppsala University. In March 2010 two collaborators were recruited to work with the ethical issues at hand:  Kathinka Evers,  Associate professor of theoretical philosophy and Joanna Forsberg, former PhD student and MD, both from CRB.

In September 2011, legal competence was added to the group: Jane Reichel, Associate  professor of  administrative law, and Anna-Sara Lind, Associate professor of public law, both from the Department of Law at Uppsala university and were tied part-time to CRB to work with WP7.

In October 2011 Pär Segerdahl, Associate professor of theoretical philosophy was added to the team to work with research communication. 

In April 2012, Jennifer Viberg joined the group with her PhD project: How should incidental findings in biobank research and genome sequencing studies be handled?.

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport

Tänker om etik

Varför ställer cancerpatienter upp och testar läkemedel som kanske inte är effektiva på deras egen sjukdom? Och vilket ansvar har forskare om resultat en kan användas till utveckling av biologiska vapen? Här har du en samling texter som kanske inte ger dig svaren, men lite underlag för diskussion. De handlar om forskning och sjukvård. Om det lätta och om det svåra.

Pär Segerdahl tar med dig på en resa genom några av de ämnen som behandlats på Etikbloggen de senaste åren. Han skriver om forskarnas ansvar, om hur det är att delta i forskning och om information och integritetsskydd. Men han skriver också om etik: Vad är det egentligen idag. Här kan du bland annat följa LifeGenedebatten om hur Datainspektionen stängde ner en stor biobank som skapat som en infrastruktur för forskning. Men du kan också läsa om hur man hittar borttappade nycklar och risken med att veta risken.

I den här boken hittar du ett urval av Pär Segerdahls poster från Etikbloggen. ISBN: 978-91-506-2434-2. Boken finns också på engelska: Thinking about Ethics

Ladda ner boken

Tänker om etik - Pär Segerdahl

Biobank perspectives: Nyhetsbrev om etik och juridik

Vi har arbetat med de etiska och juridiska aspekterna av biobanks- och registerforskning i mer än tio år. Med hjälp av BBMRI.se har vi fått en möjlighet att dela vårt perspektiv med biobankssamhället genom vårt nyhetsbrev Biobank perspectives. Vi hoppas du har glädje av det!

Biobank perspectives 1:2017

I det här numret av Biobank Perspectives kan du läsa om några av utmaningarna med stamceller i biobanker i ljuset av ett nytt projekt om etiska och juridiska aspekter av att använda stamceller i behandlingen av diabetes typ 1. Vi ger en uppdatering från B3Africa och presenterar den nya svenska juristen i BBMRI-ERICs ELSI-helpdesk. Du kan också läsa om den utredning om oredlighet i forskning som presenterades nyligen där utredaren föreslår att en ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2019.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 4:2016

Vi lever i ett globalt samhälle där flera aktörer är med och reglerar både forskning och tjänster som riktar sig till konsumenter. I det här numret av Biobank Perspectives kan du läsa om de juridiska aspekterna av genetiska tester som säljs direkt till konsumenter. Santa Slokenberga skriver om sin avhandling i juridik och hur Europarådet och EU interagerar med varandra och systemen i sina medlemsländer. Enligt henne kan man se det här området som ett test av de europeiska rättsordningarna. Ett test som visar att det behövs formella samarbeten och konvergens och att frågor som kan verka små kan föra med sig stora konsekvenser.

Vi följer också upp Anna-Sara Linds rapport från förra numrets om den svenska regeringens utredningar om den nya EU-regleringen om dataskydd. Här kan du läsa om vad som är på gång i utredningen om undantag för forskning. Vi är också glada att kunna berätta att en grupp forskare från universiteten i Oxford, Island, Oslo och Uppsala har fått ett anslag från Nordforsk för att hitta lösningar för styrningen av den cyberrymd av hälsodata som håller på att uppstå i och med att redan existerande data sätts samman och används för nya syften.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 3:2016

Om du inte blev mätt på biboanksnyheter under biobanksveckan i Wien kommer lite nyheter på etik och juridikområdet: I det här numret beskriver Moa Kindström Dahlin vad BBMRI-ERIC:s nya helpdesk för ELSI-frågor kan erbjuda. Vi bjuder också in dig att diskutera forskningssamarbeten mellan industri och akademi på en workshop i Uppsala i november. Vi återvänder också till den nya europeiska dataskyddslagstiftningen där Anna-Sara Lind ger sin bild av vad konsekvenserna blir för oss i Sverige. Dessutom kan vi meddela att en uppsättning riktlinjer för informerat samtycke i forskningssamarbeten kring sällsynta diagnoser har fått utmärkelsen ” IRDiRC Recognized Resources”.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 2:2016

I det här numret berättar Anna-Sara Lind om resultatet av förhandlingarna om en ny europeisk dataskyddsreglering. Du kan också läsa om två artiklar: Den första ställer riskerna med hantering av persondata i forskning mot nyttan med att kunna identifiera individer, bland annat i termer av patientsäkerhet. Den andra artikeln presenterar problemen med att ge forskningsdeltagare tillgång till individuella resultat i europeisk biobanksforskning. Enligt författarna saknas det fortfarande strukturer för att stötta återkopplingsprocessen.

Våra forskare har gett konstruktiv vägledning om hanteringen av etiska och juridiska frågor kring forskning på prover och data i mer än tio år. Det gör oss extra stolta att också kunna presentera en uppdaterad version av vår rapport om etiska och juridiska frågor i biobanks- och registerforskning.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 1:2016

I det här numret får vi ta del av Jane Reichels syn på hur dataöverföring mellan EU och USA ska få trygga hamnar i framtiden. Vi rapporterar också om hur företag som marknadsför genetiska tester direkt till konsumenter saknar tydliga procedurer för samtycke till biobankning och forskning. Dessutom kan de här testerna bli svåra att marknadsföra och erbjuda i Europa eftersom EU-kommissionen föreslår förändringar i det europeiska direktivet om medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik.

Du kan också läsa om vilka utmaningar för informerat samtycke forskningen om sällsynta diagnoser står inför. Och hur forskare inom RD-Connect försöker hantera dem. Dessutom, å CHIPme COST Action-nätverkets vägnar, bjuder vi in dig till en workshop om genetisk data i publika forskningsdatabaser som hålls i Italienska Bolzano nu i vår.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 4:2015

I det här numret ger Moa Kindström Dahlin sitt perspektiv på arbetet med BBMRI-ERICs ELSI Common Service och hur juridiska ramverk är tätt sammanknutna med etiska och sociala frågor. Anna-Sara Lind ger oss en uppdatering om vad som händer nu när den europeiska domstolen meddelat att Safe Harbour-klausulen inte längre utgör laglig grund för att dela data mellan EU och USA.

Du kan också läsa om två doktorandprojekt som undersöker hur deltagare i den svenska SCAPIS-studien uppfattar riskinformation, vad de vill veta om sin potentiella individuella risk för genetiska sjukdomar och hur de vill få informationen.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 3:2015

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 2:2015

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 1:2015

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 3:2014

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 2:2014

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 1:2014

Ladda ner pdf