Jobba hos oss!

CRB är en internationell månvetenskaplig forskningsmiljö med både unga och seniora forskare. Arbetsspråket är engelska. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att gästforska hos oss en längre eller kortare period. Alla tjänster (inklusive doktorandtjänster) annonseras på Uppsala universitets sidor för lediga jobb.

Sök lediga tjänster

Är du vår nya preferensforskare?

Vi utlyser en forskartjänst som avser heltid inom ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att med kvalitativa och kvantitativa metoder studera föräldrars och hälso- och sjukvårdspersonalens preferenser gällande screening och genetisk testning av nyfödda för sällsynta diagnoser samt försök att identifiera patienter med symtom via deras elektroniska medicinska journaler och en algoritm. Vilken effekt informationen har för föräldrarna kommer att undersökas med ett instrument som mäter Empowerment, vilket ska valideras för användning i Tyskland och Italien. Den utlysta forskartjänsten är tidsbegränsad till två år. Svenska är inget krav. Sista ansökningsdatum 19 juli 2021!

Läs mer och sök tjänsten

Är du vår nya postdoc?

 Den utlysta postdoktorala tjänsten avser heltid inom ett fem-årigt internationellt forskningsprojekt som syftar till att studera föräldrars och hälso- och sjukvårdspersonalens preferenser gällande screening och genetisk testning av nyfödda för sällsynta diagnoser samt försök att identifiera patienter med symtom via deras elektroniska medicinska journaler och en algoritm. Hur informationen uppfattas kommer att undersökas med ett instrument som mäter Empowerment. Vi vill se din ansökan senast 12 juli!

Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare i det forskarteam kring preferensforskning som finns vid Centrum för forskningsetik & bioetik planera och genomföra projektet, sammanställa och analysera forskningsdata samt skriva manus till vetenskapliga artiklar. Samverkan kommer att ske med kliniker i framförallt Tyskland och Italien, samt preferensforskare i Rotterdam. Forskarteamet kring preferensforskning är engagerat i flera olika projekt och man hjälps åt kring dessa.

Läs mer och sök tjänsten!

Senast uppdaterad: 2021-06-11