Educational tools in preferences assessments for regulatory decisions may add value to patients: a theoretical discussion

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Karin Schölin Bywall (doktorand, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium