Indicators and criteria of consciousness. Ethical implications for the care of people with disorders of consciousness

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Michele Farisco (PhD, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium