The benefit of providing risk information to the healthy population

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Åsa Grauman (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium