Antibiotic resistance: ethical and public health dimensions

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Mirko Ancillotti (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium ("kappaseminarium")