Diagnostic tools for disorders of consciousness. Indicators, operazionalization and ethical implications

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Michele Farisco (Postdoc, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium