Culture-bound consciousness: how to dismantle the hard problem

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Michele Farisco (associate professor of moral philosophy)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium