Publics’ perspective on cardiovascular risk – implications for practice

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via Zoom Kontakta Åsa Grauman för mer information om du vill vara med (asa.grauman@crb.uu.se)
  • Doktorand: Åsa Grauman (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Disputation

Disputation

Opponent:

Liesbeth Claassen, PhD, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

Betygsnämnd:

Verity Watson, Senior Research Fellow, University of Aberdeen

Professor Göran Bergström, Göteborgs universitet

Docent Margareta Norberg, Umeå universitet