Electronic monitoring: chapter for the Oxford Handbook of Punishment Theory and Philosophy

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: William Bülow (Researcher, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium