Debatt: Gråzoner ett sätt att blanda bort korten

2016-03-10

Efter skandalen med experimentella operationer med syntetiska luftstrupar på Karolinska Institutet har man börjat tala om gråzoner i lagstiftningen. Det stämmer inte, skriver idag flera svenska etikforskare på Svenska Dagbladets debattsidor.

Skandalerna kring Paolo Macchiarinis strupoperationer och turerna kring Karolinska Institutet och sjukhuset väcker etiska och rättsliga principfrågor. Flera läkare och etiker har uttryckt att operationerna gjorts möjliga genom en så kallad gråzon mellan vanlig sjukvård och lagarna om forskningsetisk prövning, godkännande av läkemedel och nya medicinska preparat. Regeringen har lovat att se över etikprövningslagen och två parallella utredningar om den här gråzonen har annonserats.

En grupp etikforskare från sex svenska universitet skriver idag på Svenska Dagbladets debattsidor att det här talet om gråzoner saknar grund. Det verkar florera rykten om vad gällande regler innebär. Något som illustreras av Macchiarinis operationer på Karolinska och nyligen uppmärksammade ingrepp på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Artikeln undertecknas bland annat av Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, och Stefan Eriksson, lektor i forskningsetik från Centrum för forsknings- & bioetik.

Läs debattartikeln

Mer nyheter från CRB