Vi behöver diskutera jämlikhet i hälsa

2016-10-04

En grupp forskare från Uppsala universitet; Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola visar att vi fortfarande är långt ifrån vad den svenska hälso- och sjukvårdslagen föreskriver: Jämlik hälsa för hela befolkningen.

Anna T. HöglundVi behöver diskutera och utbilda hälso- och sjukvårdspersonal omkring jämliket i olika typer av hälso- och sjukvårdssituationer. Det är resultatet av en interventionsstudie som undersöker hur stor påverkan utbildning om jämlikhet i hälsa har för telefonsjuksköterskor. Studien publicerades nyligen i International Journal for Equity in Health.

Anna T. Höglund är docent i etik och en av författarna. Hon har varit involverad i flera studier om telefonsjuksköterskors arbete. Både hennes egen och andras forskning visar att svensk hälso- och sjukvård inte alltid erbjuds på ett jämlikt sätt.

Interventionen i studien bestod av en utbildning i vård på lika villkor. Effekterna av den mättes genom en studiespecifik enkät. Förändringarna var relativt små, men utbildningen uppskattades av deltagarna.

- Vi arbetar nu med en kvalitativ uppföljning av interventionen, utifrån intervjuer med deltagarna. Slutsatsen hittills är att även om medvetenhet finns om vad lagen kräver, så behövs mer träning för att förverkliga kravet på jämlik hälsa”, säger Anna T Höglund.

Den här interventionsstudien utformades för telefonsjuksköteskor. Enligt författarna kan den enkelt anpassas för andra grupper som behöver öka sitt medvetande kring frågor som rör jämlikhet i hälsa.

Läs artikel: Höglund AT, Carlsson M, Holmström IK, Kaminsky E,Impact of telephone nursing education program for equity in healthcare, International Journal for Equity in Health, 2016;15(152). DOI: 10.1186/s12939-016-0447-0.

Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB