Vetenskapsrådet beviljar anslag för etiska och juridiska aspekter av stamcellsforskning

2016-11-02

Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, har fått 2 100 000 kronor från Vetenskapsrådet för att analysera etiska och legala frågor omkring användningen av embryonala stamceller för att utveckla insulinproducerande celler för patienter med diabetes. Projektet kommer också att utveckla ett förslag till riktlinjer för framtida klinisk användning.

Ett system för att kapsla in insulinproducerande celler i människor ser lovande ut i tester. Men steget mellan forskning och kommersiella produkter som kan användas kliniskt är långt. Och väcker en rad etiska och juridiska frågor som behöver hanteras. En grupp forskare under ledning av Mats G. Hansson kommer att titta på en lång rad frågor: Från legala frågor som rör hur man anskaffar stamceller, genom filosofiska och etiska frågor kring den moraliska skillnaden mellan embryon och andra typer av vävnad, till vilken typ av regler som sådan forskning bör följa.

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Institutionen för immunologi, genetik och patologi och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Mats G. Hansson är glad över möjligheten att samarbeta med Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi, Pär Segerdahl, docent i filosofi, Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt och Bengt Domeij, professor i immaterialrätt.

Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB