Ny forskningsetikutbildning för handledare

2016-12-20

Varför är forskningsetik viktigt? Och vad behöver du veta när du handleder doktorander? Nu lanserar vetenskapsområdet för medicin och farmaci en ny kurs handledare inom vetenskapsområdet.

Målet med kursen är att ge handledare möjlighet att öka värdet av doktorandernas forskning och undvika att lägga tid på fel ställe. Det är en endagskurs som ges två gånger om året. Kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig

Mer nyheter från CRB