Ny rapport om barns rättigheter inom biomedicin

2017-01-24

Europarådets kommitté för bioetik (DH-BIO) har publicerat en rapport som identifierar områden inom naturvetenskap och biomedicin som kan ha konsekvenser för barns rättigheter. Rapporten har skrivits av tre specialister inom medicinsk rätt vid Uppsala universitet.

Rapporten visar hur risker och osäkerhet inom vetenskap kan påverka barns rättigheter på flera olika sätt, från att de föds och genom puberteten. Rapporten har skrivits av Kavot Zillén, Jameson Garland och Santa Slokenberga.

Santa Slokenberga, jur dr
Santa Slokenberga är jur dr och en av författarna

Fokus ligger på hur vetenskapliga framsteg och praktiker som innebär risk når barn, både genom hälso- och sjukvården och på andra sätt. Rapporten visar att det behövs långsiktig och systematisk översyn från flera områden. Den behöver komma både från forskare på andra områden och från myndigheter som arbetar med mänskliga rättigheter på olika sätt.  

Studien kommer att användas för att analysera och utvärdera internationella juridiska instrument. Arbetet ingår också i förberedelserna inför ett internationell konferens som markerar 20-årsjubileet av Oiviedokonventionen den 24-25 oktober 2017. Rapporten ingår också i Europarådets strategi för barns rättigheter.

Läs rapporten: The Rights of Children in Biomedicine: challenges posed by scientific advances and uncertainties

Mer nyheter från CRB