DEBATT: Vem tar ansvar när tekniken fattar besluten?

2017-05-18

Reflektion är nödvändig om tekniken ska bidra till det goda samhället. Det skriver Jessica Nihlén Fahlquist i en debattartikel i NyTeknik. 

Jessica Nihlén FahluistJessica Nihlén Falhquist skriver att vi ser på teknisk utveckling som något nästintill odelat positivt. Teknik effektiviserar och sparar pengar. Teknik underlättar vardagslivet och gör det roligare.

All teknikutveckling styrs av människor och har både positiva och negativa konsekvenser. Enligt Jessica Nihlén Fahlquist betyder det att vi behöver ställa frågor om ansvar och teknik: Vem bär det etiska ansvaret för teknikutvecklingen? På vilket sätt påverkar den nya tekniken ansvarsfördelningen?

Läs artikeln i NyTeknik

Om Jessica Nihlén Fahlquist

Jessica Nihlén Fahlquist är filosof och undervisar framtida läkare och biologer i medicinsk etik och tekniketik  vid Uppsala universitet.

Läs intervju med Jessica

Mer nyheter från CRB