Nytt sätt att se på personlig identitet

2017-08-31

Personlig identitet är ett av bioetikens mest diskuterade teman. Vad krävs det för att människor som oss ska kunna leva och existera? Svaren brukar fokusera antingen på psykologiska aspekter av personlig identitet eller biologiska fakta, det vill säga att vi i allt väsentligt är djur.

Elisabeth FurbergEnligt Elisabeth Furberg finns det antropocentrism i båda lägren. Hon föreslår ett nytt sätt att se på personlig identitet, nämligen att acceptera att vi är djur och samtidigt erkänna att vi fortsätter existera på grund av vår psykologi.

Hon hävdar att det är möjligt att erkänna att vi är djur utan att för den sakens skull reducera oss till att vara ”bara” djur. Vi är djur i den meningen som några (men inte alla) andra arter är. Men vi fortsätter existera för att vår psykologi skiljer oss från andra djur.

Läs artikel: Furberg E, Are we persons or animals? Exposing an anthropocentric bias and suggesting a hybrid view, Ethics, Medicine and Public Health, 2017;3(2):279-287.

Mer på etikbloggen

Mer nyheter från CRB