Etiska problem med självkörande bilar

2018-03-21

En kvinna i Arizona i USA blev nyligen påkörd av en Uber-taxi av Volvomodell när bilen var i "autonomt läge". Enligt Jessica Nihlén Fahlquist, lektor i medicinsk etik, aktualiserar fallet flera etiska problem med självkörande bilar.

Jessica Nihlén Fahlquist, Lektor i medicinsk etik
Jessica Nihlén Fahlquist, lektor i medicinsk etik

I P1 Studio Ett säger Jessica Nihlén Fahlquist att även om utvecklingen varken kan eller bör stoppas måste vi reflektera över de etiska aspekterna av att lämna ansvaret och risker med bilkörning till tekniken.

Tekniken antas ibland vara värdeneutral, men även om tekniken i sig inte är god eller ond så är måste algoritmerna som styr bilarna utvecklas av människor. Ett dilemma som bilen kan ställas inför är om det är bättre att köra på ett litet barn än en grupp med 5 äldre.

Enligt en etisk teori, utilitarismen, är det alltid bättre att rädda fler framför färre, men många av oss skulle ha svårt att acceptera att bilen kör på ett litet barn. Dessutom, menar Jessica Nihlén Fahlquist, vet vi inte vad det får för långsiktiga konsekvenser att införa självkörande bilar i stor skala. De här är bara några av frågorna vi måste reflektera över innan vi lämnar över ansvaret för trafiksäkerhet till självkörande bilar.

Lyssna på inslaget

Mer nyheter från CRB