Ett kontinuum av medvetande

2018-04-27

Både naturvetenskaperna och filosofin saknar en övergripande teori om medvetande. För att bygga en sådan teori föreslår forskarna i filosofi och neuroetik hos CRB att vi behöver betrakta hjärnan som något mer än en maskin med in- och utmatning. Istället föreslår de en syn på hjärnan som ett system med inneboende, spontan aktivitet, med medvetandet som grundläggande dynamik.

Michele Farisco och Kathinka Evers från Centrum för forsknings- & bioetik ser på medvetande som ett kontinuum. De föreslår en teori baserad på inneboende medvetande och föreslår ett nytt teoretiskt ramverk. Nämligen att se på hjärnan som ett slags ”enhetlig verklighet” med olika nivåer av medveten aktivitet.

Läs mer om deras förslag i en intervju med Kathinka Evers på Human Brain Projects hemsida, eller i artiklar som publicerats nyligen:

Farisco M, Evers K, The ethical relevance of the unconscious, Philosophy. Ethics and Humanities in Medicine, 2017;12(11).

Farisco M, Laureys S, Evers K,The Intrinsic Activity of the Brain and Its Relation to Levels and Disorders of Consciousness, Mind & Matter, 2017;15(2):197-219.

Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB