Självkörande bilar – hur säkert är säkert nog?

2018-05-06

Jessica Nihlén Fahlquist, universitetslektor i biomedicinsk etik vid CRB, efterlyser en etisk genomlysning av de olycksscenarier bilarna kan ställas inför. Hon har fördjupat sig i etiska frågor som lyfts i samband med utvecklingen av autonoma bilar och artificiell intelligens.  

Det går inte att bygga bort den etiska aspekten, berättar Jessica Nihlén Fahlquist för Svenska Dagbladet. Människorna som utvecklar tekniken lämnar spår efter sig vare sig de vill eller inte. Teknologi är inte neutral. Experter rekommenderar att ta hänsyn till de etiska aspekterna redan i uppstarten av arbetet. Tekniken blir bättre om etiken inte är en eftertanke. 

Läs hela artikeln

Mer nyheter från CRB