RRI och filosofi i Human Brain Project

2018-07-03

Forskning och vetenskap väcker många etiska, juridiska och sociala frågor. Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible research and innovation, RRI) har blivit ett viktigt etiskt och politiskt tema för Europeiska kommissionen. En ny publikation från forskare i Human Brain Project föreslår att filosofisk reflektion kan komplettera RRI-metoder genom att tillföra ontologiska och epistemologiska perspektiv på forskning och vetenskap.  

Läs hela artikeln: Salles, A. Evers, K. Farisco, M. (2018) Neuroethics and Philosophy in Responsible Research and Innovation: The Case of the Human Brain Project. Neuroethics. 

Mer nyheter från CRB