Neurovetenskapliga rön om drogberoende väcker etiska frågor

2018-11-23

En artikel om neurovetenskapen kring drogberoende väcker frågor om etiken och policy kring beroende. Enligt författarna, som ingår i Human Brain Projects filosofi- och neuroetikgrupp så bidrar både ekonomiska och sociala faktorer till hur stor risken är för en individ att blir beroende.

Läs mer (på engelska)

Ladda ner artikeln: M. Farisco, K. Evers, J-P- Changeux (2018). Drug addiction: from neuroscience to ethics. Front. Psychiatry 9:595. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00595

Mer nyheter från CRB