Patienters syn på att inkluderas i beslut om läkemedel

2018-12-06

Det finns ett ökat intresse för att samla in åsikter från en större grupp av patienter utöver de bidrag som lämnas av enskilda patientrepresentanter inom läkemedelsutveckling. Det kan göras med hjälp av ”preferensstudier”. De gör det möjligt för beslutsfattare och forskare att ta reda på hur en grupp patienter väger fördelar och nackdelar med läkemedel mot varandra. Men vad tycker patienterna om den här utvecklingen?

Under våren 2017 gjordes 4 gruppintervjuer med totalt 18 personer med ledgångsreumatism för att undersöka vad de tycker om att patienter inkluderas i beslutsprocesser hos myndigheter som godkänner läkemedel. Resultaten har precis publicerats i en artikel i tidskriften Patient.

Vad fick vi reda på?

Patienter borde ha rätt att påverka beslut om vilka läkemedel som bör godkännas. Preferensstudier skulle kunna ge dem den möjligheten. Deltagarna i studien rapporterade också att det var viktigt att beslutsfattare tar hänsyn till patienters åsikter. De kanske har en annan uppfattning om vad som är en värdefull fördel eller en oönskad nackdel:

 ”Det kanske är så att från patiens... att patienterna liksom förklarar att de är villiga att göra vissa andra... alltså de värderar det här lite annorlunda, att det kanske är okej med vissa biverkningar så länge nyttan är större, men vissa andra biverkningar kanske inte är okej alls, i det stora hela. Jag vet inte, jag kan tänka mig att de som beslutar kanske har en annan syn på de här fördelarna och nackdelar, än vad patienter har. Så det är nog bra att vi får en röst där”

Istället för ett mindre brett underlag från enskilda patientrepresentanter ger preferensstudier ger ett bredare underlag från en stor grupp av människor för beslutsfattare att utgå ifrån. Deltagarna rapporterade att resultaten från preferensstudier skulle kunna hjälpa beslutsfattare väga in patientens behov, livsstil och hälsa i besluten:

”Jag skulle säga så här, oftast, vi som har den här sjukdomen, vi vet väldigt mycket själva och vet ju hur vi mår och kan mycket om sjukdomen tror jag, därför så borde man ju tillvarata våra åsikter mer”

Den mer ingående diskussionen om preferensstudier i relation till ledgångsreumatism visade att vissa deltagare tycker att det är viktigt att resultat från preferensstudier används för beslut om läkemedel. Särskilt för kroniska sjukdomar med många insjuknade:

”Jag skulle säga att, kanske, extra viktigt för RA är att det är en kronisk sjukdom som inte kan botas, man kan bara... så det finns ingen medicin som man tar så man blir liksom av med den. Så då är det extra viktigt att de medicinerna som bromsar sjukdomen är så bra som möjligt”

Deltagarna diskuterade hur den här typen av patientinkludering skulle kunna spara på samhällets ekonomiska resurser. Patienter skulle må bättre, och kunna återgå till sina dagliga aktiviteter och arbeten, om de fick sin behandling anpassad efter sina behov och sin livsstil.

”Alltså de här senaste nio månaderna då med allt möjligt liksom. Jag höll ju på... jag låg ju bara i stort sett, bara som i en dvala utav den där medicinen, kunde inte jobba och ingenting, det var ju just snyggt liksom, det var ju ingen besparing precis”

Deltagarna var positiva till preferensstudier som underlag för beslutsfattande. Men några av dem tvivlade på att det är bra att inkludera läkemedelsföretag tidigt i processen. Hos några deltagare finns en misstro mot läkemedelsföretag:

”Ja, jag tänkte så, det är både för och emot, men jag litar inte riktigt på läkemedelsbolagen heller vad, det har ju framkommit liksom att de ljuger ibland”

Deltagarna fick även möjlighet att prata om i vilket skede preferensstudier borde inkluderas i beslutsfattning, alltså i vilket steg i utvecklingen av nya läkemedel som patientens åsikt borde övervägas.

Figuren visar utvecklingen av läkemedel
Figuren visar olika faser i utvecklingen av läkemedel

Deltagarna hade olika förslag om när i processen det är viktigt att använda patientpreferenser. Alla steg som ingår nämndes och diskuterades som viktiga:

”Möjligtvis i kliniska prövningen, om det finns en möjlighet just att kanske få fram någonting som väldigt många längtar efter men som de inte vet”

”Och så möjligtvis i kliniska prövningen, om det finns en möjlighet just att kanske få fram någonting som väldigt många längtar efter men som de inte vet”

Vikten av att den som deltar i en preferensstudie informerats om hur beslutsprocessen för nya läkemedel ser ut, och om hur resultaten från preferensstudien skulle användas, lyftes fram:

”Jag skulle vilja veta om det är innan ett beslut, eller om det är efter, då är det ju som det är, då kanske inte jag kan påverka på samma sätt som jag kan innan beslutet”

Deltagarna underströk också vikten av att den som deltar i en preferensstudie får information om ledgångsreumatism, om läkemedlets utveckling, dess innehåll och risken för biverkningar:

”Jag skulle vilja veta, vad det är för mekanism som det här läkemedlet har i kroppen. Vad är det den gör och vad händer, vad kan det bli för biverkningar.”

Vad kan vi säga om resultaten?

Sammanfattningsvis var det tre saker som deltagarna i denna studie lade stor vikt vid:

  • Preferensstudier kan skapa möjligheter för patienter att delta i beslut
  • Resultaten från preferensstudier är viktiga i alla steg av utvecklingen av nya läkemedel
  • Om preferensstudier ska genomföras måste deltagarna vara välinformerade om studiens syfte, hur resultaten kommer att användas, om vad läkemedlet innehåller och hur det kan påverka kroppen.

Vill du veta mer?

Ladda ner artikeln: Bywall, K.S., Veldwijk, J., Hansson, M.G. et al. Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis, Patient (2018), First online 15 November 2018, doi: https://doi.org/10.1007/s40271-018-0344-2

Karin Schölin Bywall

Mer nyheter från CRB