Patienters syn på att inkluderas i beslut om läkemedel

2019-01-16

Det finns ett ökat intresse bland patienter, läkare, myndigheter och läkemedelsföretag att inkludera patienternas syn på beslut om läkemedel och läkemedelsutveckling. Patienters inflytande kan bli större genom så kallade preferensstudier. Reumatikerförbundet har intervjuat CRB:s Karin Scölin Bywall, som forskar om patientprefenser. 

Läs mer om Karin Schölin Bywalls forskning, eller följ länken nedan för att läsa hela intervjun. 

Fortsätt läsa

Mer nyheter från CRB