Framtidens AI-etik

2019-07-11

Det är svårt att förutse konsekvenserna av att utveckla och använda ny teknik. Myndigheter och organisationer sliter med att utvärdera etiken, juridiken kring tekniken. Och vilka konsekvenser den kan få för mänskliga rättigheter. Vi använder IT-system i forskning, inom industrin och i våra hem. Just nu arbetar tre europeiska forskningsprojekt med att utveckla verktyg och rekommendationer för att hantera de här frågorna: SIENNA, SHERPA och PANELFIT.

Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet leder SIENNA-projektets arbete kring genetik och genomik, samt utvecklar kommunikationsstrategi för projektet. I dagarna har projektet publicerat en artikel i tidskriften Orbit tillsammans med PANELFIT och SHERPA där de tre projekten tillsammans beskriver hur de arbetar tillsammans med olika intressenter för att utveckla de verktyg som lagstiftare och myndigheter behöver och efterfrågar.

SIENNA, PANELFIT & SHERPA

Läs artikeln: Fernow J, de Miguel Beriain I, Brey P, & Stahl B,  Setting future ethical standards for ICT, Big Data, AI and robotics, ORBIT Journal 2019, 2019(1). https://doi.org/10.29297/orbit.v2019i1.115.

Om du vill ha något som är lite mer lättsmält rekommenderar vi den här posten på Etikbloggen: Hur ska framtidens AI-etik se ut?

Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10