Fuskande studenter: Det finns en naivitet på svenska universitet och högskolor

2019-09-18

SVT nyheter skriver att enkäter visar att svenska studenter använder kommersiella spökskrivningstjänster i mindre utsträckning än studenter i andra länder. Samtidigt ökar antalet engelskspråkiga kurser vid svenska högskolor och universitet, vilket i sig kan öka frestelsen. – Det finns en naivitet i Sverige, säger Sonja Bjelobaba, forskare vid Uppsala universitet, som också är associerad till universitetets Centrum för forsknings- & bioetik (CRB).

Enligt Sonja Bjelobaba finns det anledning till vaksamhet.

– En lärare frågade mig en gång: ”Varför skulle studenterna fuska? Då lär de sig ingenting”. När jag berättar den historien i andra länder så skrattar lärarna. Det finns en naivitet här i Sverige, man tror inte att det kan hända.

Mer på SVT nyheter

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10