Vårdens styrning och etik fokus på Etikdagen 2019

2020-01-10

Styrning och etik var temat för Statens medicin-etiska råds etikdag 2019. Bland annat ställdes frågan: Vilken etisk kompetens behöver vårdens beslutsfattare? Anna T. Höglund, docent i etik och lektor i vårdetik vid Centrum för forsknings- & bioetik, var på plats. Hon presenterade tillsammans med Erika Falkenström på ämnet ”Etik i policy och styrningspraktik: Vilken etisk kompetens behöver vårdens beslutsfattare?”.

Presentationerna från etikdagen 2019 finns på YouTube. Anna T. Höglund och Erika Falkenströms presentation kan du också se här nedanför.

Mer nyheter från CRB