Vi som arbetar här

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder. Här hittar du bland annat etiker, filosofer, jurister, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, folkhälsovetentare, genetiker och fler!

Ledning

forskare och Lektorer

Flera av våra forskare och doktorander deltar mycket i undervisningen. Vi har också en grupp  lektorer som ansvarar för etikutbildningen på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och molekylär bioteknologi:

doktorander & forskningsassistenter

Associerade

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik