Vi som arbetar här

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder. Här hittar du bland annat etiker, filosofer, jurister, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, och forskare med bakgrund i neurovetenskap, folkhälsovetenskap, genetik och andra ämnen.

Ledning

 • Mats G. Hansson, Föreståndare, Professor i biomedicinsk etik
 • Josepine Fernow, Koordinator
 • Anna Holm, Kommunikatör
 • Camilla Östergren, Juridisk projektsamordnare

forskare och Lektorer

Flera av våra forskare och doktorander deltar mycket i undervisningen. Vi har också en grupp  lektorer som ansvarar för etikutbildningen på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och molekylär bioteknologi:

 • Stefan Eriksson, Docent i forskningsetik, Lektor i forskningsetik
 • Kathinka Evers, Professor i filosofi
 • Michele Farisco, Docent i moralfilosofi
 • James Giordano, Professor i neurologi och biokemi
 • Manuel Guerrero Antequera, Fil dr sociologi, forskare
 • Heidi C. Howard, Fil dr neruogenetik, forskare
 • Anna T. Höglund, Docent i etik, Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning
 • Ulrik Kihlbom, Docent i medicinsk etik, lektor i medicinsk etik
 • Anna-Sara Lind, Docent i offentlig rätt, forskare
 • Deborah Mascalzoni, Fil dr bioetik, forskare
 • Emilia Niemiec, Postdoc
 • Jessica Nihlén Fahlquist, Fil dr filosofi, lektor i medicinsk etik
 • Daniel Pallarés Domínguez, gästpostdoc
 • Jane Reichel, Professor i förvaltningsrätt
 • Virginia Romano, Postdoc
 • Arleen Salles, Fil dr filosofi, forskare
 • Pär Segerdahl, Docent i teoretisk filosofi, forskare
 • Santa Slokenberga, Jur dr medicinsk rätt, forskare
 • Jennifer Viberg Johansson, Postdoc

Ta reda på vem som undervisar

doktorander

Associerade

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik