Vi som arbetar här

CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder.

Ledning

forskare och Lektorer

Flera av våra forskare och doktorander deltar mycket i undervisningen. Vi har också en grupp  lektorer som ansvarar för etikutbildningen på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och molekylär bioteknologi:

doktorander & forskningsassistenter

Associerade

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

Senast uppdaterad: 2021-09-30