Amal Matar

Amal Matar

Associerad forskare

Amal Matar är associerad forskare hos CRB. Hon har studerat medicin vid Ain Shams University Medical School i Kairo, Egypten. Hon har en Master of Science i bioteknologi från American University i Kairo och har gått igenom Middle East Research Ethics Training Initiative Certificate Program in International Research Ethics vid University of Maryland 2012. Hennes avhnandling handlar om etiska frågor i relation till prekonceptionell genetisk screening.

E-post: amal.matar@crb.uu.se
 

Publikationer

 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal

  Considering a Baby? Responsible Screening for the Future: Ethical and social implications for implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T

  Values and value conflicts in implementation and use of preconception expanded carrier screening: an expert interview study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Kihlbom, Ulrik; Höglund, Anna T.

  Swedish healthcare providers' perceptions of preconception expanded carrier screening (ECS)—a qualitative study

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 203-214, 2016.

 • Matar, Amal; Garner, Sam; Millum, Joseph; Sina, Barbara et al.

  Curricular Aspects of the Fogarty Bioethics International Training Programs

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 12-23, 2014.

 • Silverman, Henry; Edwards, Hillary; Shamoo, Adil; Matar, Amal

  Enhancing Research Ethics Capacity in the Middle East: Experience and Challenges of a Fogarty-Sponsored Training Program

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 40-51, 2013.

 • Matar, Amal; Silverman, Henry

  Perspectives of Egyptian Research Ethics Committees regarding Their Effective Functioning

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 32-44, 2013.

Reproduktiv etik och kulturella hänsyn

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. Det är utmaning för hälso- och sjukvården, särskilt när det gäller reproduktiv och sexuell hälsa. Och utmaningarna ökar i en tid när nya tekniker ställer oss inför fler reproduktiva valmöjligheter. Ta reda på vad Amal Matar har att säga.

Läs intervju