Amal Matar

Amal Matar

Läkare, MSc
Doktorand

Amal Matar har studerat medicin vid Ain Shams University Medical School i Kairo, Egypten. Hon har en Master of Science i bioteknologi från American University i Kairo och har gått igenom Middle East Research Ethics Training Initiative Certificate Program in International Research Ethics vid University of Maryland 2012. 

Hennes doktorandprojekt handlar om etiska frågor i relation till prekonceptionell genetisk screening, en företeelse som både väcker frågeställningar som rör genetisk testning och rådgivning och mer specifika frågor kring kanterandet av riskinformation och uppskattningar av risk. Prekonceptionell testning väcker också frågor kring föräldrars beslutsprocess och hantering av samtycke. En central fråga handlar om hur prekonceptionell screening ställer frågor kring föräldraskap och graviditet på sin spets och också påverkar parens beslut.

E-post: amal.matar@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 46

Publikationer

 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal

  Considering a Baby? Responsible Screening for the Future: Ethical and social implications for implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T

  Values and value conflicts in implementation and use of preconception expanded carrier screening: an expert interview study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Kihlbom, Ulrik; Höglund, Anna T.

  Swedish healthcare providers' perceptions of preconception expanded carrier screening (ECS)—a qualitative study

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 203-214, 2016.

 • Matar, Amal; Garner, Sam; Millum, Joseph; Sina, Barbara et al.

  Curricular Aspects of the Fogarty Bioethics International Training Programs

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 12-23, 2014.

 • Silverman, Henry; Edwards, Hillary; Shamoo, Adil; Matar, Amal

  Enhancing Research Ethics Capacity in the Middle East: Experience and Challenges of a Fogarty-Sponsored Training Program

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 40-51, 2013.

 • Matar, Amal; Silverman, Henry

  Perspectives of Egyptian Research Ethics Committees regarding Their Effective Functioning

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 32-44, 2013.

Reproduktiv etik och kulturella hänsyn

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. Det är utmaning för hälso- och sjukvården, särskilt när det gäller reproduktiv och sexuell hälsa. Och utmaningarna ökar i en tid när nya tekniker ställer oss inför fler reproduktiva valmöjligheter. Ta reda på vad Amal Matar har att säga.

Läs intervju