Anna T. Höglund

Anna T. Höglund

Anna T. Höglund

Docent i etik
Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning

Anna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning och rektorsråd för lika villkor.

E-post: anna.hoglund@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 28

Nyligen i media

Undervisning

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet

Doktorand och licentiathandledning

 • Maria Gottvall: Vaccine against HPV – Ethical and social aspects: Survey, exploration and intervention (PhD 2014)
 • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
 • Amal Matar: Ethical issues in preconception genetic screening (PhD 2019)
 • Mona Pettersson: Developing clearer definitions and clinical guidelines for Do Not Resuscitate (DNR) orders in oncology care (PhD 2018)
 • Malin Masterton: Duties to Past Persons: Moral Standing and Posthumous Interests of Old Human Remains (PhD 2011)
 • Sofia Kälvemark Sporrong (Social Medicine): Ethical Competence and Moral Distress in the Health Care Sector: A Prospective Evaluation of Ethics Rounds (PhD 2007)
 • Erica Falkenström, Stockholm University, Department of Education: Developing ethical competence in health care management (PhD 2012)

Senaste publikationerna

 • Godskesen, Tove; Höglund T., Anna; Frygner Holm, Sara; Eriksson, Stefan

  YouTube as a source of information on clinical trials forpaediatric cancer

  Ingår i Information, Communication and Society, s. 1-14, 2021.

 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Pettersson, Mona; Hedström, Mariann; Höglund, Anna T

  The ethics of DNR-decisions in oncology and hematology care: A qualitative study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Falkenström, Erica; Höglund, Anna T.

  "There is total silence here": Ethical competence and inter-organizational learning in healthcare governance

  Ingår i Journal of Health Organization & Management, s. 53-70, 2020.

 • Höglund, Anna T.

  What shall we eat?: An ethical framework for well-grounded food choices

  Ingår i Journal of Agricultural and Environmental Ethics, s. 283-297, 2020.

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan K; Veldwijk, Jorien et al.

  Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 1528-1534, 2019.

  Open access
 • Frygner-Holm, Sara; Russ, Sandra; Quitmann, Julia; Ring, Lena et al.

  Pretend Play as an Intervention for Children With Cancer: A Feasibility Study

  Ingår i Journal of Pediatric Oncology Nursing, s. 65-75, 2019.

 • Kaminsky, Elenor; Höglund, Anna T

  Swedish Healthcare Direct managers' views on gender (in)equity - Applying a conceptual model

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2019.

  Open access
 • Höglund, Anna T

  Vad ska vi äta?: Om mat och etik

  Appell förlag, 2019.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"

Från krig och kön till genus och omsorg

Anna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Hennes forskning handlar bland annat om vård på lika villkor och rättvisa i allt från prioriteringar i hälso- och sjukvården till hur genus uttrycks i olika beslut. Läs vad hon har att säga om att ta steget från krig och kön till genus och omsorg.

Läs intervju

Anna T. Höglund
Senast uppdaterad: 2021-09-30