Anna T. Höglund

Anna T. Höglund

Docent i etik
Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning

Anna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning och rektorsråd för lika villkor.

E-post: anna.hoglund@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 28

Undervisning

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet

Doktorand och licentiathandledning

 • Maria Gottvall: Vaccine against HPV – Ethical and social aspects: Survey, exploration and intervention (PhD 2014)
 • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
 • Amal Matar: Ethical issues in preconception genetic screening
 • Mona Pettersson: Developing clearer definitions and clinical guidelines for Do Not Resuscitate (DNR) orders in oncology care
 • Malin Masterton: Duties to Past Persons: Moral Standing and Posthumous Interests of Old Human Remains (PhD 2011)
 • Sofia Kälvemark Sporrong (Social Medicine): Ethical Competence and Moral Distress in the Health Care Sector: A Prospective Evaluation of Ethics Rounds (PhD 2007)
 • Erica Falkenström, Stockholm University, Department of Education: Developing ethical competence in health care management (PhD 2012)

Senaste publikationerna

 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan K; Veldwijk, Jorien et al.

  Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 1528-1534, 2019.

  Open access
 • Kaminsky, Elenor; Höglund, Anna T

  Swedish Healthcare Direct managers' views on gender (in)equity - Applying a conceptual model

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T

  Values and value conflicts in implementation and use of preconception expanded carrier screening: an expert interview study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2019.

  Open access
 • Pettersson, Mona; Hedström, Mariann; Höglund, Anna T

  Ethical competence in DNR decisions: a qualitative study of Swedish physicians and nurses working in hematology and oncology care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2018.

  Open access
 • Höglund, Anna; Carlsson, Marianne; Holmström, Inger; Lännerström, Linda et al.

  From denial to awareness: a conceptual model for obtaining equity in healthcare

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2018.

 • Pettersson, Mona; Höglund, Anna T; Hedström, Mariann

  Perspectives on the DNR decisions process: a survey of nurses and physicians in hematology and oncology

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Falkenström, Erica; Höglund, Anna T

  På spaning efter etik: Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning ochstyrning av hälso- och sjukvården

  Appell förlag, 2018.

 • Höglund, Anna T; Falkenström, Erica

  The status of ethics in Swedish health care management:: a qualitative study

  Ingår i BMC Health Services Research, s. 1-8, 2018.

  Open access
 • Holmstrom, Inger K.; Kaminsky, Elenor; Höglund, Anna T.; Carlsson, Marianne

  Nursing students' awareness of inequity in healthcare - An intersectional perspective

  Ingår i Nurse Education Today, s. 134-139, 2017.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten

Från krig och kön till genus och omsorg

Anna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Hennes forskning handlar bland annat om vård på lika villkor och rättvisa i allt från prioriteringar i hälso- och sjukvården till hur genus uttrycks i olika beslut. Läs vad hon har att säga om att ta steget från krig och kön till genus och omsorg.

Läs intervju

Anna T. Höglund