Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind

Professor i offentlig rätt
Redaktör för Biobank Perspectives

Anna-Sara Lind började hos CRB i september 2011. Hon arbetar med de juridiska aspekterna av den forskning som utförs inom ramen för forskningsinfrastrukturen BBMRI.se och BBMRI-LPC. Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet och är knuten på deltid till CRB. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. 

Anna-Sara Lind är också redaktör för vårt nyhetsbrev Biobank perspectives: Current issues in ethics and law.

E-mail: anna-sara.lind@crb.uu.se
Phone: +46 18 471 61 99

Senaste publikationerna

 • Lind, Anna-Sara

  Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

  Ingår i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, s. 207-217, 2019.

 • Lind, Anna-Sara; Jonsson, Anna; Middlemiss Lé Mon, Martha; Stern, Rebecca

  Forska för en bättre värld

  Ingår i Upsala nya tidning, 2018.

 • Lind, Anna-Sara; Leviner, Pernilla; Erhag, Thomas

  Inledning: Mot en ny socialrätt?

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 10-16, 2018.

 • Lind, Anna-Sara

  Social rights and EU Citizenship

  Ingår i Bridging the Prosperity Gap in the EU, s. 22-45, 2018.

 • Lind, Anna-Sara; Erhag, Thomas; Leviner, Pernilla

  Socialrätt under omvandling: om välfärdsstatens och solidaritetens gränser

  2018.

 • Fridström Montoya, Therése; Lind, Anna-Sara

  Socialt arbete i det allmännas tjänst

  Ingår i Juridik för socialt arbete, s. 13-23, 2018.

 • Lind, Anna-Sara

  Utveckling och trender: - från den nationella välfärdsstaten till globalt tryck

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 344-356, 2018.

 • Lind, Anna-Sara

  A Living Constitution in Times of Emergency?: Sweden

  Ingår i European Public Law, s. 27-37, 2017.

 • Lind, Anna-Sara; Kjaerum, Morten

  Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 99-116, 2017.

 • Lind, Anna-Sara

  Freedom of the Press Act - from then to now

  Ingår i Transparency in the Future, s. 51-64, 2017.

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag