Arleen Salles

Arleen Salles

Arleen Salles

Forskare

Arleen Salles är föreståndare för neuroetikprogrammet vid CIF (Centro de Investigaciones Filosoficas).Hon ingår i CRB:s neuroetikgrupp och är involverad i forskningen om vetenskap och samhällle inom Human Brain Project. Hennes forskning handlar om mänsklig identitet och hur neurovetenskapliga upptäckter kan påverka vad det innebär att vara människa och hur vi betraktar typiska mänskliga karaktärsdrag. Hon arbetar också med neurovetenskapliga förklairngar av moraliskt beslutsfattande och frågeställningar kring integritet som uppstår när man avbildar hjärnan. Läs mer på den engelska versionen av sidan.

E-post: arleen.salles@crb.uu.se
Telefon: +1 201 2147116

Senaste publikationerna

 • Farisco, Michele; Salles, Arleen

  American and European Guidelines on Disorders of Consciousness: Ethical Challenges of Implementation

  Ingår i The journal of head trauma rehabilitation, 2022.

  Open access
 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Salles, Arleen

  On the Contribution of Neuroethics to the Ethics and Regulation of Artificial Intelligence

  Ingår i Neuroethics, 2022.

  Open access
 • Stahl, Bernd Carsten; Akintoye, Simisola; Bitsch, Lise; Bringedal, Berit et al.

  From Responsible Research and Innovation to responsibility by design

  Ingår i Journal of Responsible Innovation, 2021.

  Open access
 • Stahl, Bernd Carsten; Akintoye, Simisola; Bitsch, Lise; Bringedal, Berit et al.

  From Responsible Research and Innovation to responsibility by design

  Ingår i Journal of Responsible Innovation, s. 175-198, 2021.

  Open access
 • Salles, Arleen

  Humanness: Some neuroethical reflections

  Ingår i Regulating Neuroscience: Transnational legal challenges, s. 1-179, 2021.

 • Chandler, Jennifer A.; Cabrera, Laura Y.; Doshi, Paresh; Fecteau, Shirley et al.

  International Legal Approaches to Neurosurgery for Psychiatric Disorders

  Ingår i Frontiers in Human Neuroscience, 2021.

  Open access
 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  Anthropomorphism in AI

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. 88-95, 2020.

  Open access
 • Salles, Arleen; Farisco, Michele

  Of Ethical Frameworks and Neuroethics in Big Neuroscience Projects: A View from the HBP

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. 167-175, 2020.

  Open access
 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Salles, Arleen

  Towards Establishing Criteria for the Ethical Analysisof Artificial Intelligence

  Ingår i Science and Engineering Ethics, s. 2413-2425, 2020.

  Open access
 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Salles, Arleen

  Towards Establishing Criteria for the Ethical Analysisof Artificial Intelligence

  Ingår i Science and Engineering Ethics, s. 2413-2425, 2020.

  Open access

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner vår rapport om Neuroetik

Senast uppdaterad: 2022-02-01