Solveig Fenet-Chantereau

Solveig Fenet-Chantereau

Solveig Fenet-Chantereau

Forskningsassistent

Solveig Fenet-Chantereau är forskningsassistent och arbetar i SIENNA projektet.

E-post: solveig.fenet-chantereau@crb.uu.se
Telefon: 018-471 66 70