James Giordano

James Giordano

Professor i neurobiologi och biokemi

James Giordano ingår i teamet som arbetar med neuroetik och neurofilosofi och är verksam inom Human Brain Project. Han är också verksam vid Georgetown Medical Center i Washington, USA och gästprofessor i Coburg, Tyskland.