Åsa Grauman

Åsa Grauman

Postdoc

Åsa Grauman studerar cancerpatienters (akut myologisk leukemi) preferenser och perspektiv på individanpassad behandling med hjälp av algoritmer. Forskningen ingår i det mångdisciplinära VR-projektet MEET-AML, vars mål är att kunna skräddarsy behandling för individuella patienter med hjälp av en algoritm som identifierar sårbarheter i leukemicellernas metabolism med hjälp av -omics-data. I projektet ingår också att utveckla sätt att integrera patienters preferenser, vad de vill och deras egna avvägningar mellan risk och nytta, i den individanpassade behandlingen. I sin forskning använder hon preferensstudier där både kvalitativa och kvantitativa metoder ingår, för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar.

Åsa Grauman har en mastersexamen i folkhälsovenskap och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om hur människor uppfattar sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom, hur människor påverkas av kardiovaskulär riskinformation samt deras preferenser av hur riskinformation ska förmedlas. Hon undervisar inom folkhälsovetenskap och etik samt handleder studentuppsatser.  

E-post: asa.grauman@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 44

Nyligen i media

Publikationer

 • Grauman, Åsa; Drevin, Jennifer

  Perceptions on using surplus embryos for the treatment of Parkinson’s disease among the Swedish population: a qualitative study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2022.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Viberg, Jennifer; Falahee, Marie; Veldwijk, Jorien

  Public perceptions of myocardial infarction: Do illness perceptions predict preferences for health check results

  Ingår i Preventive Medicine Reports, s. 101683-101683, 2022.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Byberg, Liisa; Veldwijk, Jorien; James, Stefan

  What CVD risk factors predict self-perceived risk of having a myocardial infarction? A cross-sectional study

  Ingår i International Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention, s. 200125-200125, 2022.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan; Hauber, Brett et al.

  Communicating Test Results from a General Health Check: Preferences from a Discrete Choice Experiment Survey

  Ingår i Patient, s. 649-660, 2021.

  Open access
 • Grauman, Åsa

  The publics’ perspective on cardiovascular risk information: Implications for practice

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan; Hauber, Brett et al.

  Communicating test results from a general health checkup: the public’s preferences from a discrete choice experiment survey

  Ingår i Patient Related Outcome Measures, 2021.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Veldwijk, Jorien; James, Stefan; Hansson, Mats et al.

  Good general health and lack of family history influence the underestimation of cardiovascular risk: A cross sectional study

  Ingår i European Journal of Cardiovascular Nursing, s. 676-683, 2021.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; Puranen, Arvid; James, Stefan et al.

  Short-term mental distress in research participants after receiving cardiovascular risk information

  Ingår i PLOS ONE, 2019.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan K; Veldwijk, Jorien et al.

  Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 1528-1534, 2019.

  Open access

Informera om risk för hjärt-kärlsjukdom

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras efter noggranna avvägningar om nytta och risk för individen. Men experter och allmänhet har ibland olika syn på vad nyttan faktiskt är. Att förstå hur allmänheten uppfattar risk är viktigt för att utforma informationen på rätt sätt: Så att den bygger vidare på individens förförståelse och kan överbrygga kunskapsluckor och korrigera felaktigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att se till att de insatser som görs i hälso- och sjukvården är jämlika. Genom att undersöka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot särskilt sårbara grupper och individer. 

I detta policy brief finns Åsa Graumans rekommendationer för hur man på bästa sätt bör informera allmänheten om risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Risk för hjärt-kärlsjukdom

Senast uppdaterad: 2022-03-22