Gudrun Tevell

Gudrun Tevell

Gudrun Tevell

Forskningsassistent
Sjuksköterska

Gudrun Tevell är sjuksköterska med 15 års erfarenhet av thoraxkirurgisk intensivvård vid Akademiska sjukhuset och lika lång erfarenhet från folkhälsoområdet där hon arbetat som hälsoplanerare inom Primärvården i landstinget Uppsala län. Hon har även arbetat som folkhälsostrateg vid Regionförbundet Uppsala län med ett övergripande ansvar för att stödja det strategiska folkhälsoarbetet för länets kommuner och landstinget. Gudrun Tevell har även arbetat som forsknings- och utvecklingssamordnare inom äldreområdet och chef för Enheten för välfärd och forsknings- och utvecklingsstöd vid Regionförbundet Uppsala län. Sedan 2017 är hon pensionär och sedan 2020 forskningsassistent vid Centrum för forsknings- & bioetik inom projektet Swelife ATMP.