Manuel Guerrero

Manuel Guerrero

Manuel Guerrero

PhD, Forskare
 

Manuel Guerrero är sociolog och bioetiker och har lång erfarenhet av arbete inom mänskliga rättigheter. Han har en doktorsexamen i sociologi och doktorsexamen i medicinsk etik och forskningsetik. Han ingår i forskargruppen för neuroetik och filosofi vid Centrum för forskningsetik & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. Han är också associerad till Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet, samt biträdande professor i bioetik vid Institutionen för Bioetik och Medicinsk Humaniora vid University of Chile. Sedan 2016 leder Manuel Guerrero Horizon 2020-finansierade Human Brain Projects (EU FET Flagship) Ethics Rapporteur Programme. Från och med januari 2021 är han tillsammans med Kathinka Evers ansvarig för den etiska och filosofiska komponenten i Neurotwin EIC Pathfinder-projektet¸ som kommer att bygga hybridhjärnmodeller för att utforma personliga optimeringsstrategier för att behandla Alzheimers sjukdom. Han integrerar Biobank Sveriges råd för juridiska och etiska frågor inom biobanksområdet. 

Manuel Guerreros forskningsaktiviteter kombinerar filosofi, samhällsvetenskap och neuroetik, med fokus på mänskliga rättigheter och de etiska och sociala implikationerna av hjärnforskning och neuroteknik samt främjande av ansvarsfull forskning och innovation (RRI). Han föreläser studenter på grund- och forskarnivå om bioetik, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

E-post: manuel.guerrero@crb.uu.se
Mobil: +46 76 416 81 56
Twitter: @manuel_guerrero

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-03-16