Jennifer Drevin

Jennifer Drevin

Jennifer Drevin

Associerad forskare

Jennifer Drevin studerar donation av embryonala stamceller för utveckling av avancerade terapeutiska behandlingsmetoder. Hennes forskning ingår i SweLife ATMP projektet, som finansieras av Vinnova, och undersöker patienters, allmänhetens, beslutsfattares och donatorernas egna värderingar och preferenser gällande donation av embryonala stamceller för utveckling av nya behandlingsmetoder. Hon använder preferensstudier för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar. Jennifer Drevin är också en del av det Innovative Medicines Initiative (IMI) finansierade ConcePTION projektet.

Jennifer Drevin är sjuksköterska, har en mastersexamen i folkhälsa och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om reproduktiv hälsa.

E-post: jennifer.drevin@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 88

Publikationer

 • Grauman, Åsa; Drevin, Jennifer

  Perceptions on using surplus embryos for the treatment of Parkinson’s disease among the Swedish population: a qualitative study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2022.

  Open access
 • Drevin, Jennifer; Hansson, Mats

  [SWEPIS has led to rash changes in routines within Swedish obstetric care].

  Ingår i Läkartidningen, 2020.

 • Drevin, Jennifer; Hallqvist, Johan; Sonnander, Karin; Rosenblad, Andreas et al.

  Childhood abuse and unplanned pregnancies: a cross-sectional study of women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

  Ingår i British Journal of Obstetrics and Gynecology, s. 438-446, 2020.

 • Drevin, Jennifer

  Measuring Pregnancy Planning and the Effect of Childhood Abuse on Reproductive Health

  Open access
 • Drevin, Jennifer; Kristiansson, Per; Stern, Jenny; Rosenblad, Andreas

  Measuring pregnancy planning: A psychometric evaluation and comparison of two scales

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 2765-2775, 2017.

 • Bodin, Maja; Käll, Lisa; Tydén, Tanja; Stern, Jenny et al.

  Exploring men's pregnancy-planning behaviour and fertility knowledge: a survey among fathers in Sweden

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 127-135, 2017.

  Open access
 • Drevin, Jennifer; Stern, Jenny; Annerbäck, Eva-Maria; Peterson, Magnus et al.

  Adverse childhood experiences influence development of pain during pregnancy.

  Ingår i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, s. 840-846, 2015.

  Open access
Senast uppdaterad: 2021-11-24